เทียบราคา SharePoint On Premise & SharePoint Online

ราคา : SharePoint Online ชนะขาด

ถ้าดูต้นทุนการใช้งาน SharePoint On Premise มีสูงกว่ามาก ทั้งมีต้นทุนที่เป็น เบื้องต้น  ต้นทุนต่อเนื่อง  และ ต้นทุนแฝง

ต้นทุน เบื้องต้น เช่น  License , HW

ต้นทุน ต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ( เงินเดือนพนักงานที่ดูแล ) ค่าไฟ ค่า Update License ค่า MA Server

ต้นทุนแฝง เช่น ระบบประกอบอื่น ๆ เช่น Backup System , Mail , Internet ( ที่ต้องมีขนาดใหญ่ )

ลองมาดู SharePoint Online

มีแค่ ค่า License รายปี เท่านั้น

ไม่ต้องคิดมากเรื่องจะเลือกอะไรแล้วนะครับตอนนี้ ของมัน Sure อยู่แล้ว

https://store.fusionsol.com/product-category/microsoft-license/microsoft-cloud/