SeedKM

ระบบจัดการความรู้

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้​ การจัดการความรู้ (Knowledge Management เรียกสั้นๆว่า KM) คือ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งความรู้จากในทฤษฎี เอกสาร หรือตำราต่างๆ และความรู้ที่กระจายอยู่ภายในตัวบุคคล มาบูรณาการเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร ปัญหาของ HR ในการอบรมพนักงาน มาตรฐานความรู้ในการอบรมไม่เหมือนกัน ทั้งที่หัวข้อ/เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน สิ้นเปลืองทรัพยากรในการอบรม เช่น แรงงานบุคคล สถานที่ เวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น ต้องจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

Read More
Leave a comment

มารู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มารู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและให้มีมาตรการเยียวยาให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาทุกวัน เช่น บริการธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ,บริการสังคมออนไลน์ (Social Network) ,บริการสตรีมมิ่ง (Streaming) ซึ่งบริการเหล่านี้ จะต้องให้ผู้เข้ามาใช้บริการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบได้ ทั้งนี้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของระบบ ความน่าเชื่อถือของบริการต่อผู้ใช้งาน หรือการนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการบนเว็บบราวเซอร์ หรือแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนก็ตาม   ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน

Read More
Leave a comment

เปรียบเทียบ ESET NOD32 โซลูชั่นสำหรับองค์กรแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ESET NOD32 นอกจากจะมีโซลูชั่นสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ยังมีโซลูชั่นสำหรับองค์กรที่ออกแบบการทำงานและความสามารถให้รองรับการทำงานในระดับองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการป้องกันเฉพาะด้าน ที่จะป้องกันเครือข่ายและข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นต่อองค์กรในปัจจุบัน ภาพ ESET NOD32 โซลูชั่นสำหรับองค์กร   ESET NOD32 โซลูชั่นสำหรับองค์กร จะแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับองค์กรขนาดเล็กจนไปถึงขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ หรือระดับมหาชน ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวโซลูชั่นสำหรับองค์กรขนาดเล็กจนไปถึงขนาดกลาง โดยจะมี 3 โซลูชั่น ดังนี้ ESET PROTECT Entry ESET PROTECT

Read More
Leave a comment

การตรวจสอบความผิดปกติการเช็คอิน และ การทุจริตของพนักงานในโปรแกรม Jarviz

การตรวจสอบความผิดปกติการเช็คอิน และ การทุจริตของพนักงานในโปรแกรม Jarviz ในโปรแกรมลงเวลาเข้า ออกงาน Jarviz นั้น มีฟังก์ชันหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติในการเช็คอิน เช็คเอาท์ของพนักงาน ที่ชื่อว่า Abnormal Report โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานอยู่ในหน้า  Web application ในส่วนของฝ่ายบุคคล Figure 1 ภาพหน้า Abnormal Report และอีกส่วนหนึ่งที่จะแสดงข้อมูลที่ผิดปกติในการเช็คอิน เช็คเอาท์ของพนักงานคือ หน้า รายงานการลงเวลาทำงาน ซึ่งในหน้านี้จะแสดงเวลาและข้อมูลการทำงานของพนักงาน โดยหากมีความผิดปกติในการลงเวลา ระบบก็จะส่งข้อมูลต่อท้ายเข้ามาให้ผู้ตรวจสอบได้เห็นข้อมูลที่ปกติด้วย Figure

Read More
Leave a comment
Jarviz กับแผนที่ประเทศไทย

Jarviz กับ “แผนที่ประเทศไทย”

“จากหัวข้อ ทุกท่านคงสงสัยใช่มั้ยคะว่า Jarviz Application มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับแผนที่ประเทศไทย ? …ถ้าอยากรู้แล้วตามมาดูเลยค่ะ …” Jarviz กับแผนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร​ Jarviz มีความเกี่ยวข้องกับ “แผนที่ประเทศไทย” ตรงที่ใน Application นี้มี Feature ที่นำเทคโนโลยีระบบ GPS มาใช้ระบุพิกัดตำแหน่งการ Check In – Check Out ผ่าน Smart Phone เพื่อตรวจสอบสถานะการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance)

Read More
Leave a comment
Jarviz_Mobile Time Attendance

Mobile Time Attendance คืออะไร

Mobile Time Attendance คืออะไร Mobile Time Attendance คือ ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านเครื่องมือสื่อสารพื้นฐานอย่างโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone โดยผสมผสานการทำงานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับการออกแบบระบบ หรือ Application บันทึกลงเวลาเข้าออก ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก, รวดเร็ว, ใช้งานง่าย สามารถทดแทนการสแกนนิ้วมือ, การสแกนหน้า, หรือสแกนบัตรได้ รวมถึงสามารถทำการลงเวลาหลายคนพร้อมๆ กันได้ ทำไมถึงต้องใช้ Mobile Time Attendance สะดวก,

Read More
Leave a comment

ESET NOD32 แบบถูกลิขสิทธิ์ง่ายๆ เริ่มต้นราคาเบาๆ

เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมสแกนไวรัส ESET NOD32 แบบถูกลิขสิทธิ์ง่ายๆ เริ่มต้นราคาเบาๆ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนมาก มักไม่ให้ความสำคัญกับโปรแกรมสแกนไวรัส ด้วยมันถูกมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองที่จะต้องเสียเงินซื้อโปรแกรมสแกนไวรัสแบบถูกลิขสิทธิ์มากใช้งาน ทำให้เกินครึ่งของผู้ใช้จะเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสประเภททดลองใช้ที่หมดระยะเวลาให้ใช้งานฟรีแล้ว แต่ก็ยังใช้อยู่เพราะคิดว่ายังสามารถป้องกันไวรัสได้เหมือนเดิม และมีอีกไม่น้อยที่ใช้โปรแกรมดัดแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่จะถูกโปรแกรมดังกล่าวแอบติดตั้งชุดคำสั่งที่อันตรายลงบนเครื่อง เราลองมาดูว่าหากไม่ใช้โปรแกรมแสกนไวรัสแบบถูกลิขสิทธิ์จะต้องเสี่ยงกับอะไรบ้าง หากเราใช้โปรแกรมสแกนไวรัสที่เป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้และหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว เราจะไม่ได้อัพเดทฐานข้อมูลไวรัสใหม่ๆจากเซิร์ฟเวอร์ และฟังก์ชันการทำงานก็จะถูกลดทอนไป หากเราใช้โปรแกรมแสกนไวรัสที่ถูกดัดแปลงให้ใช้งานได้ฟรี เราอาจเสี่ยงกับ มัลล์แวร์ และ Spyware ที่ถูกฝังมากับโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะขโมยข้อมูล หรือล๊อกไฟล์งานของเราไม่ให้ใช้งานได้ หรืออาจยกระดับไปแพร่กระจายในเครือข่ายของเราเลยก็ได้ ผิดกฎหมาย ซึ่งหากเราใช้โปรแกรมใดๆ มาดัดแปลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ก็ถือว่าผิดกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และหากเราทำซ้ำและแจกจ่ายให้บุคคลอื่นละก็ เราอาจโดนโทษปรับ

Read More
Leave a comment

แอพพลิเคชันที่อาจจะคุกคามกับคอมพิวเตอร์ของเรา

เมื่อตรวจพบแอพพลิเคชันที่อาจจะคุกคามกับคอมพิวเตอร์ของเราจะดำเนินการอย่างไร แอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือ Grayware มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเรา หรือแอพพลิเคชั่นที่มีการทำงานนอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานหลักที่ส่อไปในทางคุกคามข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดย Grayware  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.Adware เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีเป้าหมายโฆษณาเป็นหลัก จะไม่ทำลายหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของเรา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง Adware  คือการสร้างรายได้จากการโฆษณา และจะมีการทำงานบนเว็บบราวเซอร์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อแอพพลิเคชั่นดังกล่าวติดตั้งบนเครื่องของเราแล้ว เมื่อเปิดเว็บก็จะพบกับหน้าโฆษณาเป็นหน้าแรก หรือมีป้ายโฆษณามารบกวนเราเวลาท่องเว็บเป็นช่วงๆ นั่นเอง ขอบคุณภาพจาก : https://sites.google.com/site/apisitunchaiit/home 2.Spyware เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งข้อมูลของเราออกไปบนอินเทอร์เน็ตด้วย ทำให้

Read More
Leave a comment

ความเชื่อถือ E-SIGNATURE

ความเชื่อถือ E-SIGNATURE ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิทัลว่า หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (KPI) ซึ่งใช้หลักการเข้ารหัส/ถอดรหัส (Encryption) โดยผู้สร้างลายมือชื่อจะนำข้อมูลของตนไปแปลงให้อยู่ ในรูปแบบข้อความเข้ารหัส และหากคู่สัญญาอีกฝ่ายจะเข้าถึงข้อความดังกล่าว ก็จำเป็นต้องถอดรหัสด้วยกุญแจคู่รหัสเช่นกัน ดังนั้น e-Signature คือ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

Read More
Leave a comment
วิธีบันทึก การประชุมใน Teams

วิธีบันทึก การประชุมใน Microsoft Teams

การประชุมหรือการโทรผ่าน Teams สามารถบันทึกเพื่อบันทึกเสียง วิดีโอ และการแชร์หน้าจอได้ การบันทึกจะเกิดขึ้นในระบบคลาวด์และบันทึกเพื่อให้คุณสามารถแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรของคุณ

Read More