แจ้งปัญหาผ่าน QR Code

ปัญหาการใช้กระดาษในการแจ้งปัญหาต่าง ๆ ให้กับทีม ช่าง มีมานาน แล้วแต่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งการใช้กระดาษบันทึกปัญหา แล้ว เอามาแจ้ง กับทีมทำให้เกิดปัญหาเช่น เอกสารหาย ไม่รู้ว่างานอยู่ในสถานะไหน ระบบการติดตามทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลการแจ้งไม่ครบถ้วน ไม่มีรายงานสรุป ปัญหาแต่ละประเภท ซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างที่ต้องการ ต้องเสีย admin 1 คนในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมประชุม ในระดับบริหาร และหลายครั้งที่ข้อมูล ไม่ update ทำให้การบริหารทำได้ยาก ดังนั้น วันนี้ลองมาดู

Read More
Leave a comment