Review-Using-Jarviz-Chapter1

  รีวิวการใช้งานจริง ระบบลงเวลาทำงาน Jarviz ตอนที่ 1   ตอนที่ 1 การติดตั้งและเมนูการใช้งานต่างๆ Jarviz คือโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกเวลาเข้าออก และรายละเอียดการทำงานของพนักงาน โดยใช้เทคโนโลยี Mobile Time Attendance ทำให้ระบบรองรับการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (anywhere) เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบัน Jarviz จะมีการระบบการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วนคือ 1. ส่วนของการทำงานบนเว็บไซต์ ( Web Application) ในส่วนของการทำงานบนเว็บไซต์นั้น

Read More
Leave a comment
Petty Cash

WFH ง่ายๆ กับ Jarviz : Petty Cash

Work Form Home(WFH) กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพราะด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 กำลังระบาดในขณะนี้สร้างความเสียงหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองยังคงดำเนินต่อไปได้ การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อย หรือเงินสดย่อย อย่างเช่น ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ หรือแม้แต่การเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จะดีแค่ไหนหากมีแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้การเบิกเงินสดย่อยนี้เป็นเรื่องง่ายๆ Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี Petty Cash หรือ ระบบเงินสดย่อย

Read More
Leave a comment

WFH ง่ายๆ กับ Jarviz : Operation Log

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงอยู่ในขี้นวิกฤต การทำงานแบบ Work From Home(WFH) จึงเป็นทางรอดสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อให้การทำงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) หรือ “การทำงานที่บ้าน” จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยหลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อพนักงานและบริษัท      Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ “Work Everywhere” หรือ “การทำงานได้ทุกที่” แน่นอนว่า Jarviz มี Feature

Read More
Leave a comment

อยู่บ้านก็เข้างานทันด้วย JARVIZ

” อยู่ที่ไหน ก็สามารถ check in ลงเวลาเข้างานได้ ด้วย Application Jarviz “ การ เช็ค อิน (check-in) ลงเวลาเข้างานได้ กับสถานการณ์ปัจจุบัน หากจะพูดถึง สิ่งที่เป็นแรงกดดัน และ ความท้าทายมวลมนุษยชาติอยู่ในขณะนี้ คงจะหนีไม่พ้นไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เรียกได้ว่า ตอนนี้ระดับความรุนแรงนั้น สร้างความเสียหายแบบชนิดที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้          

Read More
Leave a comment