เครื่องสำรองไฟ Delta

ตัวเลือกของเครื่องสำรองไฟ ในไทยมียี่ห้อที่ขายอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ ถ้าเป็นของต่างประเทศ ก็จะแพงกว่าทำในไทยเอง เกือบเท่าตัว ทั้ง ๆ ที่ Spec เองก็ไม่แตกต่าง วันนี้ผมเลยขอคัดลอกบทความ แนะนำบริษัท สำรองไฟ ให้รู้จักกันครับ ท่ามกลางยุคสมัยแห่ง Digital Transformation ถึงแม้ข้อมูลจะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่ระบบไฟฟ้าที่เสถียรเพื่อหล่อเลี้ยงระบบ IT ของธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการสูญหายของข้อมูลนั้นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน วันนี้จึงขอแนะนำ Delta Electronics ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานกับผลิตภัณฑ์ UPS สำหรับภาคธุรกิจในแบรนด์ของ Delta เอง จึงขอหยิบยกมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันเบื้องต้นดังนี้ครับ

Read More

UPS Watt แท้ คือ

UPS Watt แท้ คือ Power supply วัตต์แท้ กับวัตต์เทียม ต่างกันยังไง ทำไมบางรุ่นวัตต์เท่ากัน แต่ราคาถึงได้ต่างกัน 4-5 เท่าตัว อะไร ที่มันดีกว่า อะไร ที่มันเหนือกว่าUPS วัตต์แท้ ราคาแพงๆ กับวัตต์เทียม ราคาถูกๆ ต่างกันที่… พละกำลังในการจ่ายไฟ วัตต์แท้ จะจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง (continuous) ได้เต็มตามสเปก และจ่ายช่วงสั้นๆ (Peak) ได้เกินสเปd ตรงนี้สำคัญที่สุด เพราะ UPS วัตต์เทียมบางรุ่นบอกว่าจ่ายไฟได้ 700W แต่เป็นการจ่ายในช่วงพีคซึ่งมันแค่ 1-2 นาทีเท่านั้น แต่ช่วงต่อเนื่องกลับจ่ายจริงได้แค่ 400W ก็มี… เพราะฉนั้น เวลาเลือกซื้อให้ดูสติ๊กเกอร์ข้างตัวถัง ว่าวัตต์ที่จ่ายได้มันมีคำว่า Max หรือ continuous กันแน ความนิ่งของกระแสที่จ่าย ชิ้นส่วนหลักของคอมพิวเตอร์อย่าง MainBoard จะยอมให้มีการผิดพลาดของกระแสไฟที่จ่ายได้ประมาณ+- 5% ในขณะ Peak

Read More
Leave a comment

วิธีคำนวณ VA ของ UPS

ขนาดกำลังไฟฟ้า (VA) ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ ขนาดกำลังไฟฟ้าของโหลดที่ต่อพ่วง ไม่ควรสูงเกินกว่า 80% ของกำลังไฟฟ้าของ UPS  (UPS ควรใหญ่กว่ากำลังไฟรวมของโหลด เพื่อสำรองไว้ในกรณี Overload)การคำนวณขนาดของ UPS  ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ปฏิบัติดังนี้ รวบรวมรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต่อพ่วงกับระบบ UPS ทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์, จอ, โมเด็ม, สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินไฟกี่วัตต์ หรือ กี่ VA โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีป้ายแสดงค่าพิกัดกำลัง (Nameplate) ท้ายเครื่อง (ป้ายนี้จะแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า)

Read More
Leave a comment

ประเภทของ UPS

UPS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ Offline UPS หรือ Standby UPS สภาวะไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะได้รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main) จากการไฟฟ้าโดยตรง ในขณะเดียวกัน เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) จะทำการประจุกระแสไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ไปด้วย แต่เวลาที่ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าและจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สำหรับเลือกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากรณีที่สภาวะไฟฟ้าปกติหรือกระแสไฟฟ้าผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมากจนตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่ทัน พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมาจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยตรง

Read More
Leave a comment