Performance Monitoring คือ

โปรแกรมที่เอาไว้ตรวจสอบ Web Site หรือ Application อย่างกว้างๆ เพราะการ monitor มันทำได้หลาย Level อุปกรณ์พื้นฐานที่ทำหน้าที่แค่ตรวจสอบและแสดงผลให้เห็นว่าWeb Site หรือ Application นั้นๆ ว่ามัน Online อยู่หรือป่าว และใช้เวลาโหลดนานเท่าไหร่ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเช่น การดู request ของWeb Site หรือ Application นั้นๆ แล้วดูว่ามันใช้เวลาโดยเฉลี่ยเท่าไหร่, การติดตาม error rate, การดู network traffic และบอกว่ามันเกิด slowdown หรือไม่, การดู key metrics จาก dependencies ของแอปฯ นั้นๆ เป็นต้น ก็สามารถเรียกตัวเองว่าเป็น Application Performance Monitoring ได้แล้ว

เป็นไงครับอ่านข้อมูลแล้ว เออเราน่าจะต้องมีเครื่องมือประเภทนี้ ไว้ใช้ใช่หรือป่าวครับ สำหรับตัว Application บาง Project ที่พัฒนาขึ้น อาจจะมี User ระดับ 10,000 คน การตรวจสอบที่มาของความช้า นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้การแก้ไขปัญหา สามารถทำได้ตรงจุดครับ ไม่อย่างนั้น เราจะเสียเวลาอยากมาก ๆ ในการที่จะค้นหาเรื่องพวกนี้ หรือ บางที่ก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับ

สนใจ Solution Click