PDPA กับ Intune Security on Mobile

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฏหมายที่เน้นหลักการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ก็คือ ข้อมูลตรงไปตรงมา เช่น ชื่อ – นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯทางอ้อม คือ ข้อมูลที่จะนำไปแยกแยะได้ว่าเราคือใคร และเอาไปใช้ติดตามบุคคลได้ และมันมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ข้างนอก แล้วบอกได้ว่าใครเป็นใคร ข้อมูลส่วนบุคคล

Read More
Leave a comment

ตั้งค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติของ Intune ใน Windows 10

สำหรับตัวอย่างนี้คุณจะใช้การลงทะเบียน MDM เพื่อให้สามารถลงทะเบียนทั้งองค์กรและอุปกรณ์ของคุณเองโดยอัตโนมัติ คุณจะสมัครสมาชิก Azure Active Directory Premium ฟรี 1. ในศูนย์การจัดการ Microsoft Endpoint Manager เลือกบริการทั้งหมด> M365 Azure Active Directory> Azure Active Directory> Mobility (MDM และ MAM) 2. เลือกรับรุ่นทดลองใช้ฟรีเพื่อใช้คุณสมบัตินี้ การเลือกตัวเลือกนี้จะช่วยให้การลงทะเบียนอัตโนมัติโดยใช้ Azure

Read More
Leave a comment

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA

PDPA คือ กฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมาจาก Personal Data Protection Act  ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2564 หน้านี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. นี้มีอะไรบ้างและเราต้องเตรียมตัวอย่างไร มาสรุปสั้นๆให้อ่านเข้าใจง่ายกันนะคะ สำคัญยังไงเป็นกฎหมายที่ทั้งบุคคล และ นิติบุคคลในประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท จำคุกสูงสุด 1 ปี และต้องจ่ายค่าเสียหายตามจริง ในขณะที่กรรมการของนิติบุคคลอาจต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ใครต้องปฏิบัติตามบุคคล และ นิติบุคคลที่จัดตั้งในราชอาณาจักรไทย รวมไปถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศที่มีการเก็บ ใช้

Read More
Leave a comment

Enterprise Mobility and Security (EMS) คืออะไร

Enterprise Mobility and Security เป็นชุดโซลูชันที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และ ประสงค์จะใช้ประโยชน์จาก Cloud & Mobility ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ยังคงความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จาก EMS ได้ทั้ง Application บนคลาวด์ และ ระบบ Application ที่ติดตั้งภายในองค์กรเอง (On-Premise) และ ถือเป็นชุดโซลูชันที่คุ้มค่าในการลงทุน Enterprise Mobility and Security ประกอบไปด้วย ภายในชุดโซลูชัน

Read More
Leave a comment

ประโยชน์ของ Microsoft Intune

หลายๆคนอาจเคยได้ยินชื่อ Microsoft Intune มาบ้างแล้วต่อไปเรามาลองรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ Microsoft Intune ดังนี้ 1. การจัดการ Application ที่สามารถติดตั้ง และจัดการกับ Application ต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และ Update Application ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในชุดระบบควบคุมชุดเดียวกัน และรองรับการทำงานได้ทุก Platform 2. ลดความซับซ้อนของการบริหาร โดยมีการติดตั้งและปรับใช้ Application ที่จำเป็นต้องใช้โดยอัตโนมัติ ระหว่างการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง

Read More
Leave a comment

Microsoft Intune คืออะไร

Microsoft Intune คือ Cloud Service ด้าน Mobile Device Management ที่มีมาในชุด Enterprise Mobility Suite ซึ่ง Microsoft Intune จะทำหน้าที่ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่มาเข้าใช้งานในระบบขององค์กรนั้นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่องค์กรกำหนด โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Microsoft Intune ได้จากที่ใดก็ได้ และทุก Platform อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการใช้งาน Application ต่างๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Read More
Leave a comment

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลด้วย Microsoft Intune

ในยุคสมัยที่ความเสี่ยงจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทำให้พนักงานจะต้องทำงานจากที่บ้าน โดยทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อความลดความเสี่ยงในการออกมาทำงาน แต่อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านอื่นแทนก็ได้ ความเสี่ยงที่ว่านั้น คือ ความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร เมื่อต้องทำงานจากสถานที่อื่นภายนอกองค์กร โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีโอกาสทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับของทางบริษัทหลุดออกสู่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรมีมาตรการ เรื่องการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล แต่ทำอย่างไรละให้ข้อมูลนั้นมีความปลอดภัย ทางบริษัท Microsoft มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่แล้ว ชื่อว่า Microsoft Tune Microsoft Intune เป็นเครื่องมืออยู่ในชุดของ Enterprise mobility suite (EMS) มีหน้าที่ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ามาใช้งานในระบบขององค์กรให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

Read More
Leave a comment

Intune MDM

Intune MDM คืออะไร ซอฟต์แวร์กลุ่มที่ถูกพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาคือ mobile device management (MDM) ที่เติบโตตามกระแสการนำอุปกรณ์พกพาส่วนตัวเข้ามาใช้ในที่ทำงาน (BYOD) ซึ่งในการใช้งานจริงๆ ก็จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรด้วย ซอฟต์แวร์ MDM ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย และมีใช้กันในองค์กรขนาดใหญ่ (ที่แต่เดิมซื้อมือถือแบบ BlackBerry แจกพนักงาน) มานานมากแล้ว แต่เมื่อกระแส BYOD มาแรงก็มีการพัฒนาแนวคิดของ MDM ที่เดิมทีสนใจแค่ “อุปกรณ์” (device) ให้ขยายมาถึงแอพพลิเคชัน

Read More

Intune คือ

ตัว Intune ที่มีอยู่ในชุด Microsoft 365 Enterprise E5 และ Microsoft 365 E3 มีความสามารถพิเศษในการควบคุม Application หรือ Data ที่อยู่ใน อุปกรณ์ Mobile ที่ไม่ได้เป็นของบริษัท เหมาะสำหรับบริษัท ที่มีนโยบายที่เปิดให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรของ หน่วยงาน แต่ยังคงต้องการควบคุมและป้องกัน ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน การใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูล ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าผู้บริหารถาม IT ว่าเรามีวิธีการป้องกันข้อมูลได้ยังไง

Read More

Microsoft Intune คือ

Microsoft Intune คือ เครื่องมือในการจัดการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีคุณสมบัติในการจัดการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ซึ่งจะมาช่วยให้ IT สามารถควบคุม App และ Data ที่อยู่ในเครื่องที่ไม่ใช่ของบริษัท ที่สำคัญคือ Intune เป็น คุณสมบัติด้าน Security ที่มาพร้อมกับชุด License Microsoft 365 Business Premium ซึ่งทำให้เรามีโอกาสในการใช้งานมากขึ้น เนื่องด้วยประเด็นของ PDPA เราลองมาดูคุณสมบัติของ Intune กัน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Read More