การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลด้วย Microsoft Intune Leave a comment

ในยุคสมัยที่ความเสี่ยงจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทำให้พนักงานจะต้องทำงานจากที่บ้าน โดยทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อความลดความเสี่ยงในการออกมาทำงาน แต่อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านอื่นแทนก็ได้

ความเสี่ยงที่ว่านั้น คือ ความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร เมื่อต้องทำงานจากสถานที่อื่นภายนอกองค์กร โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งมีโอกาสทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับของทางบริษัทหลุดออกสู่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรมีมาตรการ เรื่องการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล แต่ทำอย่างไรละให้ข้อมูลนั้นมีความปลอดภัย ทางบริษัท Microsoft มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่แล้ว ชื่อว่า Microsoft Tune

Microsoft Intune เป็นเครื่องมืออยู่ในชุดของ Enterprise mobility suite (EMS) มีหน้าที่ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ามาใช้งานในระบบขององค์กรให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการใช้งาน Application ต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล โดยมีคุณสมบัติในการจัดการการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ดังนี้
1. Microsoft Intune สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ Application ได้
2. Microsoft Intune สามารถจัดการอุปกรณ์ และ Application บน Cloud ได้
3. Microsoft Intune ใช้งานผ่าน Windows Desktops และ Application ต่างๆบนอุปกรณ์ของท่านเอง
4. Microsoft Intune สามารถตรวจจับภัยคุกคามต่างๆบนโลกไซเบอร์ได้ด้วย

Microsoft Intune คือเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่ทาง Microsoft ผลิตออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *