ประหยัดด้วย Sales Work Space

งานเพิ่มแต่ไม่ต้องเพิ่ม Sales ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ด้วย Sales Work Space ไม่ต้องมาทำงานที่ Office ก็สามารถขายได้ และ เหมือนนั่งทำงานอยู่ด้วยกัน

Fusion Solution พัฒนา Sales Work Space เป็นพื้นที่การทำงานแบบ Digital ช่วยให้ ทีม Sales และ ผู้บริหารสามารถ ทำงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการทำงานแบบ อัตโนมัติ เป็น การทำงานแบบ Paper Less ที่สมบูรณ์แบบ และมีระบบ Robot ช่วยในการทำงานซ้ำ ๆ ลดเวลาทำงานของ Sales Team

Sales Work Space

ระบบ Sales Work Space พัฒนาและใช้งานบน SharePoint Online โดยประกอบด้วย Feature หลัก ประกอบด้วย

  • Account Information
  • Document Form
  • Dash Board ( Power BI )
  • News
  • Price List
  • Account Lead
  • Calendar
  • Quotation
  • Purchase Order

ระบบมีการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่นระบบการแจ้งเตือน ระบบการจัดกลุ่มข้อมูล สำหรับวิเคราะห์สถานะการณ์ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ SharePoint , Power Automate , Power Apps ช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้แบบต่อเนื่อง แม้ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

Quotation และการทำงานร่วมกับ Microsoft Team
https://youtu.be/jwDhJ0z44PA

สนใจระบบ Sales Work Space Click