เปรียบเทียบ Windows 10 home และ  Windows 10 Pro เลือกแบบไหนดี Leave a comment

เปรียบเทียบ Windows 10 home และ  Windows 10 Pro เลือกแบบไหนดี

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มากกว่า 75% ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows นั่นก็เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่มีอายุมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ใช้เกิดความเคยชินจึงง่ายต่อการใช้งาน และเกือบทุกสายงานต้องพึ่งพาระบบปฏิบัติการ Windows ในการรันโปรแกรมต่างๆ

ภาพจาก statcounter.com

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันที่มีการใช้งาน โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ Windows 10 home และ  Windows 10 Pro โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้จะมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันออกไป ดังนี้

Windows 10 home จะมีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Windows 10 สามารถรองรับการใช้งานพื้นฐานของผู้ใช้ มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น Windows Hello logins, Windows Defender antivirus, Cortana, Microsoft Store และยังรองรับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน

Windows 10 Pro จะมีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Windows 10 home โดยจะเพิ่มความสามารถในด้านการใช้งานขั้นสูงและความสามารถทางด้านธุรกิจเข้ามา โดยมีตัวอย่างบางส่วนดังนี้

  • Remote Desktop Protocal (RDP)

เป็นฟังก์ชันการรีโมทเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ โดยใน Windows 10 home และ  Windows 10 Pro จะมี Remote Desktop Protocol ทั้งสองรุ่น แต่ข้อแตกต่างคือรุ่น home จะไม่สามารถรีโมทขาเข้ามาควบคุมได้ ทำได้เพียงรีโมทขาออกไปหาเครื่องที่เป็นรุ่น Pro เท่านั้น

  • Bitlocker Encryption

เป็นฟังก์ชันการเข้ารหัสไฟล์ในไดร์เก็บข้อมูล โดยจะมีคีย์ปลดล๊อกข้อมูล เป็นตัวถอดรหัสไฟล์ในไดร์ข้อมูล ซึ่งหากไม่มีคีย์ดังกล่าว ก็จะไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้ Bitlocker Encryption จะมีอยู่ใน Windows 10 Pro เท่านั้น เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง

  • Hyper-V Virtualization

เป็นฟังก์ชันสำหรับการสร้าง Virtual machine บนคอมพิวเตอร์ โดยการทำงานจะแบ่งทรัพยากร์บนเครื่องมาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จำลองที่ทำงานทุกอย่างเสมือนระบบปฏิบัติการจริง จึงทำให้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงพอประมาณ ซึ่งในกลุ่มของผู้ใช้ Windows 10 home นั้นอาจมีทรัพยากรบนเครื่องไม่พอ และไม่ได้ใช้งานในด้านนี้ Microsoft จึงไม่ใส่ฟังก์ชันนี้มาในรุ่น home

 

นอกจากฟังก์ชันที่กล่าวมาแล้ว Windows 10 home และ  Windows 10 Pro ยังฟังก์ชันอื่นๆที่ต่างกัน โดยสามารถดูได้จากตารางต่อไปนี้

 

จากตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะการทำงานของ Windows 10 home และ  Windows 10 Pro จะเห็นว่ามีการแบ่งความสามารถในขั้นสูงและความสามารถด้านธุรกิจไปอยู่บน Windows 10 Pro นั่นก็เพราะ Microsoft ปรับให้รุ่น home มีราคาที่ถูกกว่า และมองว่าผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้นั่นเอง

 

อ้างอิง

www.microsoft.com

www.statcounter.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *