Jarviz กับ “แผนที่ประเทศไทย” Leave a comment

“จากหัวข้อ ทุกท่านคงสงสัยใช่มั้ยคะว่า Jarviz Application มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับแผนที่ประเทศไทย ? …ถ้าอยากรู้แล้วตามมาดูเลยค่ะ …”

Jarviz กับแผนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร​

Jarviz มีความเกี่ยวข้องกับ “แผนที่ประเทศไทย” ตรงที่ใน Application นี้มี Feature ที่นำเทคโนโลยีระบบ GPS มาใช้ระบุพิกัดตำแหน่งการ Check In – Check Out ผ่าน Smart Phone เพื่อตรวจสอบสถานะการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) ของพนักงานในองค์กร

เมนู Status Monitor คืออะไร

เป็นเมนูสำหรับช่วยเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ตรวจสอบสถานการณ์บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ หรือหน้า Web Application  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของพนักงานในองค์กรแต่ละบุคคล ผ่านการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย โดยข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กับจุดที่พนักงานทำการ Check In – Check Out เข้ามา

ประโยชน์ของเมนู Status Monitor

 • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ระบบตรวจสอบความผิดปกติของพนักงานผ่านการแสดงในแผนที่
 • สามารถดูข้อมูลการ Check In – Check Out ของพนักงานทั้งหมดได้
 • สามารถดูข้อมูลการ Check In – Check Out ของพนักงานเฉพาะรายบุคคลได้
 • เหมาะกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home จึงสามารถตรวจสอบสถานที่ที่พนักงานทำการ Check In – Check Out ได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Power BI ได้

***แต่เมนู Status Monitor มีอยู่ในแบบ Premium เท่านั้น ซึ่งราคาก็ไม่แพง เพียง 800 บาท/เดือน ไม่จำกัดผู้ใช้, ไม่จำกัดอุปกรณ์, มีการจัดอบรมการใช้งาน และมีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ให้เสมอ.

​เพียงแค่ Register เข้ามาทดลองใช้ ฟรี!  Click Here

โดยรายละเอียดที่ใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

 • Company Name : ชื่อบริษัท
 • Email : อีเมล
 • Company Telephone No. : เบอร์โทร
 • Company Address : ที่อยู่บริษัท
 • City : เมือง
 • Country : ประเทศ
 • Company Code : รหัสบริษัท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Click Here

หรือติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด เบอร์โทร 02-440-0408

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Mobile Time Attendance คืออะไร

Review-Using-Jarviz-Chapter1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *