ทำไมใครๆถึงใช้ CCTV

CCTV คืออะไร กล้องวงจรปิด ( CCTV : Closed-circuit television )  คือ กล้องวีดีโอ สำหรับถ่ายภาพและบันทึกภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ส่งไปยังอุปกรณ์รับภาพปลายทาง เช่น จอมอนิเตอร์, เครื่องบันทึกภาพ เป็นต้น กล้องวงจรปิด จะทำหน้าที่จับภาพในพื้นที่เฉพาะจุด เพื่อประโยชน์ในเรื่องการเฝ้าระวัง (surveillance) ในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น สนามบิน, ธนาคาร, โรงงาน, ร้านค้า, ถนนหนทาง, จุดล่อแหลม เป็นต้น ประเภทของกล้อง

Read More
Leave a comment