ลดต้นทุนให้กับองค์กรด้วย Digital Signature Leave a comment

ลดต้นทุนให้กับองค์กรด้วย Digital Signature

            ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากสังคม ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบของไวรัสดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นรายได้ขององค์กรที่ต้องลดลงไปจากการบริโภคที่น้อยลงของลูกค้า บุคลากรขององค์กรที่อาจติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรืออาจลุกลามไปถึงการที่บุคลากรนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่กระจายในองค์กร ซึ่งในจุดนี้จะส่งเสียต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะอาจทำให้องค์กรต้องหยุดการดำเนินงานเลยทีเดียว

New Normal รูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ต้องทำให้เป็นเรื่องธรรมดา

            ทางออกของหลายๆองค์กรคือการนำรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนมาใช้การประชุมออนไลน์ การปรับรูปแบบการทำงานของพนักงานให้ทำงานที่บ้านแบบมีประสิทธิภาพ และการนำเอาเทคโนโลยี Digital Signature เข้ามาใช้ในองค์กร แทนการทำงานในรูปแบบเดิม

 

ภาพจาก www.pixabay.com

 

Digital Signature คือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนในการลงลายมือชื่อ โดย Digital Signature จุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยในการส่งข้อมูล และยังช่วยในการลดต้นทุนขององค์กรได้เป็นอย่างมาก โดยสรุปได้ดังนี้  

 

ข้อดีและการลดต้นทุนขององค์กรด้วย Digital Signature

  จากประโยชน์ของ Digital Signature ที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าสามารถตอบโจทย์การทำงานในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และด้วยความสามารถของเทคโนโลยีนี้ ในอนาคตอาจเราเห็นองค์กรต่างๆ นำ Digital Signature มาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *