สอนใช้ Copilot: เครื่องมือ AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Copilot หรือ M365 Copilot เป็นเครื่องมือ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการผสานข้อมูลกับ Microsoft Graph และแอปพลิเคชันใน Microsoft 365 เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams และอื่นๆ อีกมากมาย

ความสามารถของ Copilot

 1. Word
  • สร้างเอกสารอัตโนมัติ
  • แก้ไขเอกสารอย่างรวดเร็ว
  • แนะนำการปรับปรุงเนื้อหา
 2. Excel
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • สร้างกราฟและตารางอัตโนมัติ
  • แนะนำสูตรคำนวณ
 3. PowerPoint
  • สร้างสไลด์พรีเซนเทชัน
  • แนะนำการจัดวางข้อมูล
  • ปรับแต่งรูปแบบอัตโนมัติ
 4. Outlook
  • เขียนอีเมล
  • จัดการปฏิทิน
  • ค้นหาอีเมลสำคัญ
 5. Teams
  • สร้างห้องประชุม
  • สรุปการประชุม
  • ติดตามงาน

ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Copilot ในแอปต่างๆ

แอปพลิเคชันความสามารถหลักตัวอย่างการใช้งาน
Wordสร้างและแก้ไขเอกสารเขียนรายงานอัตโนมัติ
Excelวิเคราะห์และสร้างกราฟสร้างตารางข้อมูล
PowerPointสร้างสไลด์ทำพรีเซนเทชัน
Outlookจัดการอีเมลตอบอีเมลด่วน
Teamsจัดการประชุมสรุปผลการประชุม

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Copilot

ข้อดีข้อเสีย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่าใช้จ่ายสูง
ช่วยในการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้น
รองรับหลายแอปพลิเคชันต้องเรียนรู้การใช้งาน

การวิเคราะห์การใช้งาน Copilot

การใช้ Copilot ทำให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยในการสร้างและแก้ไขเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายและการตั้งค่าเริ่มต้นที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน Copilot หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Fusion Solution 

แนะนำโปรแกรมอื่นๆ

แนะนำบทความอื่นๆ

สามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Fusion Solution Blog, IPPhone Blog, ChatFramework Blog, SeedKM Blog, Jarviz Blog, Veracity Content, CloudAccount Content, AskMePlease Blog, Optimistic HR Knowledge
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Copilot และโปรแกรมอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ให้ไว้
กลับไปยังบทความอื่นๆ