เปรียบเทียบรุ่น Veeam

Reference Information

ย้อนกลับไปซัก 10 ปีที่แล้ว Veeam ยังไม่เกิด สมัยนั้น ต้อง Veritas ฺBackup แต่พอมาตอนนี้ Veeam แซงหน้าเรื่องระบบ Backup มาแทน Veritas แบบเหลือเชื่อ และในรุ่นของ Veeam Community Edition เองเป็นรุ่นที่ให้ใช้ฟรีด้วย ผมว่าน่าสนใจครับ ผมเลยเอาข้อมูล Spec มาเปรียบเทียบให้ดูว่าของฟรี ให้อะไรมาบ้างครับ

Product Community Edition Veeam Backup Starter Veeam Backup-Replication
Image-based VM replication / / /
Assisted failover and failback / / /
Planned failover / / /
Veeam Cloud Connect Replication     /
1-Click failover orchestration     /
Full VM recovery / / /
Instant VM Recovery® / / /
VM file and virtual disk recovery / / /
Direct Restore to AWSMicrosoft AzureAzure Stack / / /
Instant File-Level Recovery / / /
Veeam Explorer™ for Storage Snapshots / / /
Veeam Explorer for Microsoft Active Directory Partial Partial /
Veeam Explorer for Microsoft Exchange Partial Partial /
Veeam Explorer for Microsoft SQL Server Partial Partial /
Veeam Explorer for Microsoft SharePoint Partial Partial /
Veeam Explorer for Oracle     /
1-Click File and VM recovery portal for help desk operators     /
Microsoft Exchange item recovery portal for help desk operators     /
Database recovery portal for Microsoft SQL DBs     /
Database recovery portal for Oracle DBs     /
Self-service file restore portal     /
Recovery delegation     /
Secure Restore / / /
SureBackup     /
SureReplica     /
Staged Restore     /
On-Demand Sandbox     /
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots     /
Support for VMware vSphere and Microsoft Hyper-V / / /
Built-in management for Veeam Agents / / /
vSphere Web Client Plug-ins / / /
Standalone console / / /
Guest file system indexing Partial Partial /
vCloud Director support Partial Partial /
Veeam Backup Enterprise Manager — Centralized Management Web UI     /
Role-Based Access Control (RBAC)     /
Multiple storage access options / / /
Changed block tracking / / /
File Manager / / /
Quick Migration / / /
Task automation Partial Partial /