Antivirus คืออะไร มีกี่แบบ ? Leave a comment

Antivirus Software (แอนตี้ไวรัส ซอฟต์แวร์) คืออะไร 

เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ซึ่งหมายถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคามประเภทอื่นๆ

          Antivirus Programมี 2 แบบหลักๆ คือ

  • แอนติไวรัส (Anti-Virus) เป็นโปรแกรมโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป จะค้นหาและทำลายไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเรา
  • แอนติสปายแวร์ (Anti-Spyware) เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และจากแฮ็กเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adsware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย

          Antivirus มีหน้าที่การทำงาน 2 ลักษณะ คือ ระบุชื่อของไวรัสที่รู้จัก และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ เราอาจเปรียบโปรแกรม Antivirus เสมือนยาสามัญประจำบ้านที่เราจำเป็นต้องมีติดไว้เพื่อใช้รักษาโรค  ซึ่งโรคเหล่านั้นก็เปรียบได้กับไวรัสประเภทต่าง ๆ และหากมีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องหายามาเตรียมพร้อมไว้ซึ่งก็ คือการอัพเดตโปรแกรม Antivirus ให้รู้จัก virus และวิธีการกำจัด virus นั่นเอง

          โปรแกรมป้องกันไวรัสจะค้นหาและทำลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง แต่ในทุกๆวันจะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นมาเสมอ ทำให้เราต้องอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัย โดยแอนติไวรัสของแต่ละบริษัทอาจมีรูปแบบการทำงานและหน้าตาของโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงอาจจะมีการอัปเดตและการป้องกันที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวไม่ควรมีแอนติไวรัส 2 โปรแกรมหรือมากกว่านั้นเพราะอาจจะทำให้โปรแกรมขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถใช้งานได้

          ปัจจุบันมี Antivirus program หลายตัว ที่นอกจากจะสามารถจัดการกับไวรัสได้แล้ว ยังสามารถจัดการกับ Spyware  และ มัลแวร์ โทรจัน ได้อีกด้วย ตามที่ได้เปรียบเทียบ Anti virus Program ยอดนิยมแล้ว จะเห็นว่าไม่มี Anti virus Program ตัวไหนดีที่สุดเนื่องจากทุกตัวล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งตัวผู้ใช้เองควรเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของตัวเอง และให้เหมาะกับสเปกของคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้เองใช้อยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *