e-Commerce คืออะไร ทำไมธุรกิจยุคใหม่ต้องนำมาใช้งาน Leave a comment

e-Commerce คืออะไร ทำไมธุรกิจยุคใหม่ต้องนำมาใช้งาน

/***************************************************************/

บทความเกี่ยวกับ การให้ความรู้เกี่ยวกับ  e-Commerce

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความหมายของ e-Commerce และทราบถึงประโยชน์ต่อธุรกิจ

ใจความสำคัญ e-Commerce คืออะไร และมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

คำสำคัญ e-Commerce

จำนวนคำ  500 คำ

/***************************************************************/

e-Commerce (Electronic Commerce) หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกรรมการซื้อขาย การให้บริการ หรือการแลกเปลี่ยนบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะอยู่บนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อขายสินค้า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้

  • Business to business (B2B)
  • Business to consumer (B2C)
  • Consumer to consumer (C2C)
  • Consumer to business (C2B)

Image by www.investopedia.com

จะเห็นว่า e-Commerce ไม่ใช่แค่การขายออนไลน์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจในทุกๆด้าน หรือครบวงจรนั่นเอง และด้วยความสามารถที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เอง ทำให้องค์กรในปัจจุบันต้องนำ e-Commerce เข้ามาใช้ในธุรกิจของตน

 

e-Commerce อยู่ในธุรกิจอะไรบ้าง

Retail ระบบ e-Commerce เข้ามาช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกให้สามามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่มีคนกลาง อีกทั้งยังบริหารจัดการสินค้า และขยายตลาดได้อย่างไม่จำกัดบนระบบออนไลน์

Wholesale นอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้ว ธุรกิจค้าส่งก็ขยายตัวมากขึ้น เนื่องจาก e-Commerce สร้างความสะดวก ในการจัดการสินค้า และการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

Drop shipping เป็นธุรกิจการส่งผลิตภัณฑ์ให้บุคคลที่สามที่เติบโตได้ด้วย e-Commerce เนื่องจากความสามารถในการจัดการสินค้า การขนส่ง และการชำระเงิน ทำให้ธุรกิจ Drop shipping เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

Digital products ธุรกิจการซื้อขาย การดาวโหลด และการให้บริการซอฟต์แวร์ ที่ในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งหลังการเข้ามาของ e-Commerce ทำให้การเข้าถึงและการซื้อซอฟต์แวร์นั้นสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อน ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าของตนได้มากขึ้นตามไปด้วย

Services e-Commerce ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจการขายออนไลน์เท่านั้น ยังรวมไปถึงการให้บริการออนไลน์ในด้านต่างๆ ผ่านผู้ให้บริการ โดยจะมีการชำระค่าบริการทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน

Subscription ธุรกิจการเช่าซื้อหรือสมัครสมาชิกออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยมจากผู้ให้บริการ เนื่องจาก e-Commerce จะช่วยให้การสมัครสมาชิก การชำระค่าบริการ และการจัดการลูกค้าเป็นระบบมากขึ้น

Crowdfunding เป็นธรุกิจการระดมทุนเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการที่ต้นทุนสูง ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคที่ e-Commerce เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

 

จากประเภทของธุรกิจต่างๆ ที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าเมื่อองค์กรนำ e-Commerce มาปรับใช้ในธุรกิจ จะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดเวลา และลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

ทีนี้เรามาดูประโยชน์หลักๆของ  e-Commerce ต่อธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง

  1. ความสะดวก : หัวใจหลักของ e-Commerce คือการสร้างความสะดวกสบาย ในการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่ง e-Commerce จะช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆให้น้อยลง และทีสำคัญยังทำให้ธุรกิจสามารถขายและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า : ธุรกิจ e-Commerce จะเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปประมวลผลหาความต้องการของลูกค้า และนำลูกค้าไปพบกับสินค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
  3. ก้าวสู่ตลาดโลก : ธุรกิจ e-Commerce เป็นธุรกิจออนไลน์ จึงทำให้ขายสินค้าหรือบริการให้ใครก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงทำให้หลุดจากกำแพงทางด้านภูมิศาสตร์ไปโดยสิ้นเชิง
  4. ลดต้นทุนของธุรกิจ : e-Commerce จะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในแทบจะทุกด้าน ทั้งการสร้างหน้าร้าน การโฆษณา และการจัดการสินค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนคน

 

และทั้งหมดนี้เองคือความหมายและความสามารถของ e-Commerce ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหากองค์กรยังไม่มีการปรับตัว นั่นอาจส่งผลให้องค์กรนั้นๆ กำลังหยุดอยู่กับที่เมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นเอง

 

อ้างอิง

www.the-future-of-commerce.com

www.investopedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *