ความหมายของหมายเลข Part CCTV HikVision

I คือ อิฟราเรดทีมากับตัวกล้องมี มีระยะส่องสว่างที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถของกล้อง เช่น 8M 10M 20M 30M 50M 80M หน่วยเป็นเมตร IP66 คือ มาตรฐานของตัวกล้อง ถ้ามีมาตรฐานนี้หมายถึงกล้องรุ่นนี้ สามารถใช้งานภายนอกได้ สามารถป้องกันฝุ่นในระดับ 6 และป้องกันของเหลวในระดับ 6 เช่นเดียวกัน IK8 , IK10 คือ มาตรฐานของตัวกล้อง ถ้ามีมาตรฐานนี้หมายถึงกล้องรุ่นนี้ รองรับการทุยกระแทกได้ในระดับที่กำหนดไว้ -W

Read More