WFH ง่ายๆ กับ Jarviz : Petty Cash Leave a comment

Work Form Home(WFH) กลายเป็นเทรนด์การทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพราะด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 กำลังระบาดในขณะนี้สร้างความเสียงหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ธุรกิจของตนเองยังคงดำเนินต่อไปได้

การทำงานแบบ Work Form Home(WFH) จำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น

การเบิกค่าใช้จ่ายรายย่อย หรือเงินสดย่อย อย่างเช่น ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ หรือแม้แต่การเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จะดีแค่ไหนหากมีแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมาช่วยให้การเบิกเงินสดย่อยนี้เป็นเรื่องง่ายๆ

Jarviz เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มี Petty Cash หรือ ระบบเงินสดย่อย เป็นหนึ่งใน Feature หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งแบบทำงานที่ออฟฟิต และแบบWork Form Home(WFH)

Petty Cash หรือ ระบบเงินสดย่อย ของJarviz แยกการทำงานเป็น 2 ส่วน คือสำหรับพนักงาน ที่ใช้งานผ่าน Mobile Application และเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ระบบที่ใช้งานผ่าน Web Application

Mobile Application เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำเรื่องเบิกเงินสดย่อย ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง, ค่ารับรองลูกค้า, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เป็นต้น เพิ่งแค่เลือกประเภท และกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ถ้ามีใบเสร็จ หรือเอกสารต่างๆ ก็สามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแนบได้ นอกจากนี้หากต้องการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งมีรายละเอียดการเบิกหลายรายการก็สามารถบันทึกเป็นแบบร่าง(Save Draft) ไว้ก่อนได้ ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นผลรวมไว้ จนกว่าจะทำการกดส่ง(Submit) เข้าระบบ เพื่อรอการอนุมัติจ่ายต่อไป

ส่วนWeb Application เป็นระบบสำหรับ Admin หรือเจ้าหน้าที่ HR สามารถเข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายรายการต่างๆที่พนักงานได้ทำการส่งเข้ามาในระบบ สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเบิกจ่ายรายการนั้นได้ โดยเมื่อทำการยืนยันแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานการณ์เบิกจ่ายนั้นในสมาร์ทโฟนของพนักงาน เพื่อให้รับทราบว่าได้บการอนุมติแล้วหรือยัง ทั้งนี้ระบบยังสามารถสั่งพิมพ์รายการเบิกจ่ายนั้นออกมาเป็นเอกสาร และสามารถสรุปข้อมูลออกมาเป็นรายงานรูปแบบ Excel ได้อีกด้วย

นอกจาก Feature ระบบเงินสดย่อย(Petty Cash) แล้ว Jarviz ยังมี Features สำหรับการบันทึกลงเวลาเข้างาน/ออกงาน(Check In/Check Out), การบันทึกการทำงาน(Operation Log) และระบบใบลาออนไลน์(Leave Request) ด้วย โดย Jarviz ใช้พื้นที่บน Azure Cloud ในการเก็บข้อมูล และรองรับการทำงานได้ 5 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน, เมียนมาร์ และเวียดนาม

“ไม่ว่าจะ WFH นานแค่ไหน การเบิกเงินสดย่อยจะง่ายนิดเดียว แค่มี Jarviz !!!”

ทดลองใช้งานระบบ ฟรี : http://www.jarvizapp.com/register/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.jarvizapp.com/

สอบถามเพิ่มเติม : 02-440-0408 หรือ http://support.fusionsol.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *