เปรียบเทียบ Jarviz กับ Mobile Time Attendance ทั่วไป Leave a comment

ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก Mobile Time Attendance เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันที่พนักงานในองค์กรไม่จำเป็นต้องทำงานในออฟฟิต งานที่มีการออกนอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้องค์กรสามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Jarviz ก็มีการให้บริการระบบบันทึกเวลาการเข้าออก  Mobile Time Attendance ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก Microsoft Gold Partner โดยมีคุณสมบัติการทำงานเมื่อเทียบกับระบบ  Mobile Time Attendance ดังนี้

  • รองรับการทำงานและการบันทึกเวลาเข้าออกจากนอกสถานที่  ซึ่งคุณสมบัตินี้ถือเป็นหัวใจหลักของระบบ  Mobile Time Attendance และ Jarviz เองก็ให้บริการระบบดังกล่าวนี้ โดยมีแนวคิดว่าจะระบบจะต้องใช้งานได้สะดวก ง่าย และ แม่นยำมากที่สุด
  • มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัย ซึ่งระบบ Mobile Time Attendance นั้นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลการเข้าออกและการทำงานเข้ามาที่ส่วนกลาง อีกทั้งต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีที่สุด ซึ่งในจุดนี้ Jarviz ได้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูล จึงเลือกใช้ Cloud Storage ของ Azure ที่มีความเสถียรสูงมาให้บริการกับลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบการทุจริตของพนักงานได้หลายรูปแบบ เช่น การเช็คอินแทนกัน, การ Fake GPS หรือ การเปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ในโมบาย เป็นต้น
  • ข้อมูลที่ได้จะต้องใช้งานได้กับส่วนกลางมากที่สุด คุณสมบัติในข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบของ Jarviz เพราะมีการให้บริการภายในส่วนกลางอยู่แล้ว จึงทำให้ข้อมูลต่าง ๆสามารถนำมาใช้กับระบบของฝ่ายบุคลากรได้ทุกรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจาก ระบบ Mobile Time Attendance ทั่วไป
  • มีระบบถ่ายรูปประกอบการ Check In ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักที่ระบบ Mobile Time Attendance จะต้องมี โดย Jarviz ได้พัฒนาระบบนี้ให้ใช้งานง่าย ได้ตัดฟังก์ชัน เลือกรูปจากคลังภาพออก บังคับให้ถ่ายรูปภาพเท่านั้นในการบันทึกเวลา และ Check In – Out ได้ไม่จำกัด เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจที่ต้องออกไปพบกับลูกค้า และ ลดการทุจริตในองค์กร
  • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบบันทึกเวลาเข้าออก ซึ่งเป็นข้อดีของระบบ Mobile Time Attendance เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่ง Jarviz เองก็ได้นำเอาคุณสมบัตินี้มาออกแบบโปรแกรมที่ทำงานในสมาร์ทโฟน เพื่อใช้เช็คเวลา เข้า ออก ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆเพิ่มเติม

 

จากคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ เราลองมาเปรียบเทียบระบบ  Mobile Time Attendance ของ Jarviz ว่าแตกต่างกับ ระบบ  Mobile Time Attendance ที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติของระบบ  Mobile Time Attendance ระบบ  Mobile Time Attendance ของ Jarviz ระบบ  Mobile Time Attendance ทั่วไป
การบันทึกเวลาเข้า ออกงานนอกสถานที่ มีระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน นอกสถานที่พร้อมทั้งพิกัดสถานที่ โดยเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Storage มีระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน นอกสถานที่
ระบบ ตรวจสอบการ Fake GPS มีระบบ ตรวจสอบ โมบายที่ Fake GPS ติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบการลา มีระบบการลาแบบเรียลไทม์ ส่งข้อมูลให้ผู้ควบคุม มีระบบการลา
การนำข้อมูลมาใช้งาน สามารถเชื่อมข้อมูลเข้ากับระบบ HR ทุกรูปแบบ ข้อมูลอาจใช้งานกับระบบ HR ไม่ได้บางส่วน
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
การถ่ายรูปประกอบการ Check In มี และ Checi In – Out ได้ไม่จำกัด มี
สามารถตรวจสอบการทุจริตของพนักงานได้หลายรูปแบบ เช่น การเช็คอินแทนกัน, การ Fake GPS หรือ การเปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ในโมบาย เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด อาจจะตรวจสอบได้บางส่วน
รองรับการเชื่อมต่อ Power BI รองรับ ติดต่อผู้ให้บริการ

*** สามารถสมัครใช้บริการฟรีได้ที่ Link นี้ —-> http://www.jarvizapp.com/register/ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *