แอพพลิเคชันที่อาจจะคุกคามกับคอมพิวเตอร์ของเรา Leave a comment

เมื่อตรวจพบแอพพลิเคชันที่อาจจะคุกคามกับคอมพิวเตอร์ของเราจะดำเนินการอย่างไร

แอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือ Grayware มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเรา หรือแอพพลิเคชั่นที่มีการทำงานนอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานหลักที่ส่อไปในทางคุกคามข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดย Grayware  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.Adware

เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีเป้าหมายโฆษณาเป็นหลัก จะไม่ทำลายหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของเรา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง Adware  คือการสร้างรายได้จากการโฆษณา และจะมีการทำงานบนเว็บบราวเซอร์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อแอพพลิเคชั่นดังกล่าวติดตั้งบนเครื่องของเราแล้ว เมื่อเปิดเว็บก็จะพบกับหน้าโฆษณาเป็นหน้าแรก หรือมีป้ายโฆษณามารบกวนเราเวลาท่องเว็บเป็นช่วงๆ นั่นเอง

ขอบคุณภาพจาก : https://sites.google.com/site/apisitunchaiit/home

2.Spyware

เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งข้อมูลของเราออกไปบนอินเทอร์เน็ตด้วย ทำให้ Spyware อัตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในระดับหนึ่ง ยังไม่ทำลายหรือลบข้อมูลของเรา แต่หาก Spyware เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของเราได้ ก็จะถือว่าเป็นอันตรายมาก

แล้วหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะดำเนินการอย่างไรดี เราลองมาดูวิธีแก้ไขกัน

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา มีโปรแกรมที่เราสงสัยว่าเป็น Adware ให้เรา Uninstall โปรแกรมออกไป โดยเข้าไปที่โปรแกรม Control Panel แล้วเลือกเมนู Uninstall a program จากนั้นให้เลื่อนหาโปรแกรมที่เราสงสัยว่าเป็น Adware และกด Uninstall  โปรแกรมดังกล่าวออกไป

หลังจากที่ Uninstall Adware ออกไปแล้ว เราต้องมาแก้ไขหน้าแรกของเว็บบราวเซอร์เป็นหน้าที่เราต้องการ โดยลบเว็บที่ Adware ติดตั้งออกไป เพียงเท่านี้เราก็สามารถท่องเว็บได้ปกติดังเดิม

ติดตั้งโปรแกรม add-ons หรือ Plugin ที่ทำหน้าที่ป้องกันแอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์ เข้ามาในเครื่องของเราผ่านหน้าเว็บ หรือแจ้งเตือนเราเมื่อหน้าเว็บนั้นไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลของ Spyware โดยวิธีนี้จะเน้นไปในการป้องการ แต่ไม่สามารถลบหรือทำลายได้หากเครื่องของเราติดแอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์มาแล้ว

ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีความสามารถในการตรวจจับแอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ESET Nod32 ที่มีความสามารถในการตรวจจับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ไม่ให้มาติดตั้งในเครื่องของเรา โดยมีความสามารถดังนี้

  • แจ้งเตือน เมื่อ ESET Nod32 ตรวจพบโปรแกรมที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ จะแจ้งเตือนเราทันที โดยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลบโปรแกรมออกไป ให้หยุดการทำงาน หรือละเว้นการแจ้งเตือนโปรแกรมที่ตรวจพบ

  • ESET Nod32 จะป้องกันแอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์ เข้ามาตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
  • ESET Nod32 สามารถตรวจสอบโปรแกรมที่เราติดตั้งว่ามีชุดคำสั่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ เพื่อป้องกันการทำงานในเบื้องหลังระบบของแอพพลิเคชั่นที่ไม่พึงประสงค์
  • ESET Nod32 สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการวิธีเบื้องต้นในการป้องกัน และแก้ไขหากเราตรวจพบว่ามีแอพพลิเคชั่นไม่พึงประสงค์ในเครื่องของเรา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส เพราะแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาในเครื่องของเราโดยไม่รู้ตัว ซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสจะมีการอัพเดทอยู่ตลอดทำให้สามารถป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *