รีวิว 5 โปรแกรมยอดนิยม สำหรับลงเวลา เข้า ออกงาน (เทียบกับโปรแกรมต่างประเทศ) Leave a comment

 

โปรแกรมสำหรับลงเวลาเข้าออกงานเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในองค์กร

เนื่องจากการบันทึกเวลาเข้าออกงาน นั้น จะเป็นข้อมูลในการนำไปคำนวณค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงาน การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลต่อเนื้องาน และอื่น ๆที่สำคัญ ทำให้หลาย ๆองค์กรนำเครื่องมือและโปรแกรมบันทึกการเข้าออกงานมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และนั่นเองทำให้ตลาดโปรแกรมสำหรับลงเวลาเข้าออกงานมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน หลาย ๆบริษัทผู้จำหน่ายได้พัฒนา โปรแกรมให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด อาทิ การเพิ่มฟังก์ชันการลาของพนักงาน การคำนวณค่าล่วงเวลากับปริมาณงาน หรือกระทั่งการเบิกจ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน

ในปัจจุบันมี โปรแกรมสำหรับลงเวลา เข้าออกงาน อยู่เป็นจำนวนมากที่จำหน่ายในตลาด

ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร เราลองมาดูโปรแกรมสำหรับลงเวลา เข้า ออกงาน ที่นิยมในตลาดว่าแต่ละโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และโปรแกรมใดที่เหมาะที่จะเลือกนำมาใช้ในองค์กร

JARVIZ

โปรแกรมสำหรับลงเวลา เข้า ออกงาน ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลา หรือการเบิกจ่าย สนับสนุน และยังทำงานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ทำให้ JARVIZ ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

Workday

โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลา เข้า ออกของพนักงานที่ชูจุดเด่นในการติดตามและบริหารจัดการ การทำงานของพนักงาน เพื่อบริหารจัดการเวลาของพนักงานในองค์กร

Connecteam

โปรแกรมบันทึกเวลา เข้า ออกของพนักงานที่มี feature ที่โดดเด่นในเรื่องการติดตามพนักงานผ่าน GPS จึงเหมาะกับองค์กรที่พนักงานต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา หรือมีการทำงานนอกสถานที่ โดย Connecteam สามารถทำงานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

Timely

โปรแกรมบันทึกเวลา เข้า ออกงาน ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร โดยจะนำเวลามาเป็นตัวความคืบหน้าและคุณภาพของทีมว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด อีกทั้งยังมีการวัด KPI แบบ Real-time  ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมงานมองเห็นทิศทางของการทำงาน

Harvest

โปรแกรมบันทึกเวลา เข้า ออกงาน ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Trello Zendesk ,Slack และอื่น ๆ จึงทำให้สามารถรันได้หลายแพลทฟอร์ม Harvest ชูจุดเด่นในเรื่องการใช้ทรัพยากรการทำงานที่น้อย และง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

เราลองมาเปรียบเทียบคุณสมบัติการทำงานที่โดดเด่นของแต่ละโปรแกรมว่ามีอะไรบ้าง

 

โปรแกรมบันทึกเวลา เข้าออกงาน คุณสมบัติการทำงานที่โดดเด่น
JARVIZ – การบันทึกเวลาเข้า – ออกงานของพนักงาน
– การบันทึกการทำงานแต่ละวันของพนักงาน
– การบริหารการขอวันลา
– การบริหารการขอเบิกเงิน
– การแจ้งข่าวในองค์กร
– ระบบรายงานการทุจริตการลงเวลาเข้าออกงาน
– สำรองข้อมูลไว้บนคราวด์
– มีแพลนพื้นฐานให้ใช้งานได้ฟรี
Workday – การบันทึกการ เข้า ออกของพนักงาน แบบเรียลไทม์
– การบันทึกการทำงานของพนักงาน
– บริหารการขอวันลาขอพนักงาน
– การสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์
Connecteam – มีการบันทึก การเข้าออกงาน ของพนักงานเพียงแค่คลิ๊กเดียว
– มีการติดตามการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน
– มีการเน้นการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก
– ใช้ระบบ GPS ในการติดตามพนักงาน
– สามารถบริหารจัดการนอกสถานที่ได
้- มี plan life สำหรับการใช้งานฟรี
Timely – มีการบันทึก การเข้าออกงาน ของพนักงาน
– มีการติดตามการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน
– มีการวัด KPI แบบเรียลไทม์
– มีการวัดความก้าวหน้าของงานแบบเรียลไทม์
– สามารถทดลองใช้ได้ 14 วัน
Harvest – การบันทึกการ เข้า ออกของพนักงาน แบบเรียลไทม์
– การบันทึกการทำงานของพนักงาน แบบเรียลไทม์
– เน้นให้ง่ายต่อการใช้งาน
– รองรับทุกแพลทฟอร์ม
– มีโปรแกรมร่วมใช้งานหลากหลาย

จากโปรแกรมบันทึกเวลา เข้า ออกงาน ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า แต่ละโปรแกรมจะมีรูปแบบการให้บริการที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กร ว่าจะเหมาะสมกับโปรแกรมใดมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *