APM Application Performance Monitor

APM คือ Application Performance Monitor เป็นระบบการตรวจจับการทำงานของ โปรแกรม ซึ่งมันจะแตกต่างจาก ระบบ Monitor อื่นๆ เช่น Server , Network แบบนี้ การทำงานของ APM จะซับซ้อนกว่า เพราะการ Monitor App จะเป็นที่สุดของคำถาม เช่น ทำไม App ช้า ประเด็นของความช้า มันเกิดได้จากทุกส่วน ดังนั้นการทำ APM จึงต้องมีความสามารถในเกือบทุกส่วนของระบบ monitor อื่นๆ และมากกว่าอื่นๆ ก็คือ ต้องสามารถ monitor ในการทำงานแต่ละส่วนของ Application เกือบจะเป็นระบบ line of code เลยทีเดียว

แล้ว Product ที่เด่น ๆ มีอะไรบ้างที่ใช้ทำ APM ผมเลยเอา Gartner 2020 Magic Quadrant มาฝาก จ้า

อย่างที่ Fusion Solution ที่เป็นบริษัทพัฒนา Application เอง เราก็มีปัญหาเรื่อง Performance เหมือนกันนะ เพราะมันยากมากว่าระบบที่เราพัฒนาขึ้น มี Performance เท่าไหร่ เช่น รองรับ User ได้แค่ไหน ช้าที่ตรงไหน แน่นอนว่าคนเขียน พอจะมองออก แต่ถ้าคนเขียน ลาออกไปแล้ว ใครจะมองออก อันนี้ยากละครับ

ดังนั้นเครื่องมือ ประเภทนี้จึงมีความจำเป็นในขั้นตอนการตรวจสอบด้วยนะครับ

สำหรับ ผู้สนใจ ระบบ APM ว่ามียี่ห้อไหน ซื้อที่ไหน Click เลยจ้า