Microsoft 365 กับ Google Workspace ใครตอบโจทย์การทำงานมากกว่ากัน Leave a comment

    ในปี 2021 นี้ การแข่งขันในตลาดโปรแกรมทำที่งานด้าน Office ระหว่าง Microsoft กับ Google มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เพื่อแย่ง User ให้เข้ามาทำงานในระบบของตนเองให้มากที่สุด โดยมีการพัฒนาฟังก์ชันการทำงาน และบริการออกมาให้ครอบคลุมความต้องการของ User อย่างครบถ้วน ซึ่งแต่ก่อนนั้น ตลาดโปรแกรมงานด้าน Office จะถูกผูกขาดโดย Microsoft ซึ่งกินส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด แต่ในปี 2005 Google ซึ่งแต่เดิมให้บริการ Email และ cloud storage อย่าง Google Drive เป็นหลัก ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงานด้าน Office ที่ชื่อว่า G Suite ในตอนหลังเปลี่ยนเป็นชื่อ Google Workspace  เข้ามาแข่งขันในตลาด โดยมีจุดเด่นเรื่องการทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งก็ทำให้ Microsoft ต้องเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปไม่น้อย และในปัจจุบัน Microsoft และ Google ได้แข่งขันในตลาดโปรแกรมทำที่งานด้าน Office อย่างเต็มตัว โดย Microsoft เองก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Microsoft 365 เพื่อเป็นศูนย์รวมของโปรแกรมสำหรับงาน Office เราลองมาเปรียบเทียบฟังก์ชั่น และประสิทธิภาพในการให้บริการว่า Office 365 กับ Google Workspace ใครตอบโจทย์การทำงานมากกว่ากัน

1. เครื่องมือที่มีให้ใช้ในบริการ

จะเห็นว่าทั้ง Office 365 และ Google Workspace ใส่เครื่องมือเข้ามาในแพ็คเกจเพื่อให้ครอบคลุมการทำงานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลออนไลน์ หรือโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ ก็มีมาให้ในแพ็คเกจ จากตารางด้านล่างจะเป็นการเปรียบเทียบเครื่องมือต่างๆที่ใส่มาในแพ็กเกจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

     จากตารางเปรียบเทียบแพ็คเกจที่บรรจุเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 365 และ Google Workspace จะเห็นได้ว่า นอกจากโปรแกรมจัดการเอกสารแล้ว ทั้งสองบริษัทให้ความสำคัญกับแพ็คเกจสนับสนุนการทำงานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกว่าจะใช้บริการของบริษัทใด

     ที่นี้เราลองมาเจาะดูรายละเอียดของแพ็คเกจที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ ของ Microsoft 365 และ Google Workspace ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

โปรแกรมจัดการเอกสาร

ทั้ง Microsoft 365 และ Google Workspace มีโปรแกรมจัดการเอกสารให้มาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร โปรแกรมจัดการตาราง โปรแกรมพรีเซนสเตชัน โดย Microsoft 365 จะใช้กลุ่มชื่อเดิม คือ Word Excel PowerPoint และ Google Workspace จะใช้ชื่อว่า Docs Sheets Slides โดยมีหน้าตาเปรียบเทียบกันดังนี้

     เมื่อเปรียบเทียบ Interface แล้ว ทั้งสองโปรแกรมมีความคล้ายคลึงกันพอสมควร โดย Word จะใช้ Interface ที่ไม่ต่างกับ Microsoft Word แต่ Docs จะเน้นการทำงานออนไลน์ ทำให้เมนูที่สำคัญจะถูกดึงออกมาวางไว้ที่หน้า Interface หลัก ซึ่งทั้งสองโปรแกรมสามารถทำงานพร้อมกันในเอกสารเดียวกันได้ และรองรับไฟล์ .docx ได้เหมือนกัน

โปรแกรม Email สำหรับธุรกิจ

     ในส่วนของโปรแกรม Email สำหรับธุรกิจ ทั้ง Microsoft 365 และ Google Workspace จะไปโปรแกรม Email เดิมของแต่ละบริษัท คือ Outlook และ Gmail ซึ่ง Interface จะมีลักษณะเดิม แต่จะเพิ่มความสามารถและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจเข้ามา โดยทั้งสองโปรแกรมมีหน้าตาดังนี้

โปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์

     ในส่วนของ โปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ ในตอนนี้เป็นแพ็คเกจที่ทั้งสองบริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากในปี 2021 นี้ สถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อการทำงานจนทำให้หลายๆบริษัทมีการปรับแผนการทำงานให้พนักงานทำงานที่บ้าน นั่นจึงทำให้ตลาดโปรแกรมประชุมออนไลน์เข้ามาส่งผลต่อการเลือกว่าจะใช้บริการของ Microsoft 365 หรือ Google Workspace ดีกว่ากัน โดยทั้งสองบริษัทมีโปรแกรมของตนเองคือ Microsoft Teams และ Google Meet โดยในส่วนนี้ Microsoft Teams ค่อนข้างได้เปรียบกว่า เนื่องจากจัดแพ็คเกจรองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน ทั้ง 3 Plans แต่ในส่วนของ Google Meet จะเริ่มต้นที่สูงสุด 100 คน และหากเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ก็ต้องอัพเกรดแพ็คเกจขึ้นไปอีก

พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์

Microsoft 365 และ Google Workspace มีแนวทางการให้พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างกัน โดย Microsoft 365 ให้พื้นที่ 1TB ต่อผู้ใช้ เท่ากันทุก Plans ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ไม่มี Data ที่ต้องเก็บมาก ในส่วน Google Workspace จะเริ่มต้นที่ 30GB และจะเพิ่มพื้นที่ตาม Plans  สูงสุดถึง 5TB ซึ่งตอบโจทย์กับงานทีต้องเก็บ Data จำนวนมากๆ

โปรแกรมอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ในส่วนนี้ผู้ที่ใช้ Google Workspace ให้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการทำงานมาครบถ้วน มากกว่า Microsoft 365 และหลายๆ โปรแกรม มี Interface ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทำให้ Google Workspace ได้เปรียบในข้อนี้

                จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของบริการระหว่าง Microsoft 365 และ Google Workspace ซึ่งการเลือกใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการและรูปแบบการทำงานของบริษัท ว่าบริการของเจ้าใดจะตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *