ความปลอดภัยบน Microsoft 365: ทำอย่างไรให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน Microsoft 365 เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการป้องกันข้อมูลที่สำคัญจากการโจมตีทางไซเบอร์และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการความปลอดภัยที่สำคัญ

Microsoft 365 มีบริการที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยมากขึ้น ดังนี้:

  • Enforcing Azure Multi-Factor Authentication: บังคับให้ผู้ใช้ทุกคนลงทะเบียนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
  • Blocking Legacy Authentication Protocols: บล็อกโปรโตคอลการยืนยันตัวตนแบบเก่า
  • Requiring Multi-Factor Authentication: บังคับให้ผู้ใช้ทุกคนทำการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเมื่อจำเป็น
  • Protect Privilege Access: ป้องกันการเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษ

การป้องกันการเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษ

บริการรายละเอียด
Azure Multi-Factor Authenticationบังคับให้ผู้ใช้ลงทะเบียนการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
Blocking Legacy Authentication Protocolsบล็อกโปรโตคอลการยืนยันตัวตนแบบเก่า
Multi-Factor Authenticationบังคับให้ผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเมื่อจำเป็น
Protect Privilege Accessป้องกันการเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษ

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีข้อเสีย
เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลอาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลงในบางกรณี
ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ผู้ใช้ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม่
ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางบริการ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน Microsoft 365 ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเสถียรภาพมากขึ้น

หากคุณสนใจในความปลอดภัยของข้อมูลใน Microsoft 365 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Fusion Solution หรือ Microsoft 365 Backup
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรี เช่น:

  • SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร
  • Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน
  • OPTIMISTIC โปรแกรมจัดการบุคลากร HRM-Payroll
  • Veracity Digital Signature ลายเซ็นดิจิทัล
  • CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์

คุณสามารถอ่านบทความหรือเนื้อหา IT อื่นๆ ได้ที่: