ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ Microsoft Leave a comment

FPP

  สินค้าใช้ได้ทั้งเครื่องเก่าและเครื่องใหม่

  ซื้อครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอด 

  สามารถย้ายเครื่องได้ ลงได้ทั้งเครื่องเก่าและเครื่องใหม่

  ราคาจะสูงกว่าประเภทอื่นๆ ซื้อขาด เป็นกล่องแพ็คเกจ

  ผู้ใช้งานต้องเก็บกล่องแพ็คเกจ ไว้แสดงสิทธิ หรือสำหรับติดตั้งครั้งต่อไป 

OEM

  สินค้าใช้กับเครื่องใหม่ ที่ไม่เคยมีการลงวินโดว์มาก่อน

  ติดตั้งได้แค่เครื่องได้ สิทธิจะติดอยู่กับเครื่อง ไม่สามารถย้ายเครื่องได้

  ราคาจะถูกกว่าประเภท FPP

  ผู้ใช้งานต้องเก็บกล่องแพ็คเกจ ไว้แสดงสิทธิ หรือสำหรับติดตั้งครั้งต่อไป 

ESD

  สินค้าใช้งานเหมือน FPP ทุกประการ ลูกค้าจะได้สินค้าเป็น Key ไม่มีแพ็คเกจ

  ซื้อครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอด 

  สามารถย้ายเครื่องได้ ลงได้ทั้งเครื่องเก่าและเครื่องใหม่

  ผู้ใช้งานไม่ต้องเก็บกล่องแพ็คเกจ ไว้แสดงสิทธิ จะมีข้อมูลแสดงอยู่ในอีเมลล์ และจะมีประวัติการซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *