ประโยชน์ของ Microsoft Intune Leave a comment

หลายๆคนอาจเคยได้ยินชื่อ Microsoft Intune มาบ้างแล้วต่อไปเรามาลองรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ Microsoft Intune ดังนี้

1. การจัดการ Application ที่สามารถติดตั้ง และจัดการกับ Application ต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และ Update Application ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในชุดระบบควบคุมชุดเดียวกัน และรองรับการทำงานได้ทุก Platform

2. ลดความซับซ้อนของการบริหาร โดยมีการติดตั้งและปรับใช้ Application ที่จำเป็นต้องใช้โดยอัตโนมัติ ระหว่างการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Application ของบริษัทจาก Portal ได้อย่างรวดเร็ว

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วย Office Mobile ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงาน ที่คุ้นเคยกันดีอยู่เเล้วไม่ต้องฝึกฝนการใช้งานเพิ่มเติม สามารถจำกัดการทำงานบางส่วน เช่น การทำสำเนา ตัด วาง บันทึก ในระบบของบริษัทสามารถขยายการทำงานเพื่อการใช้งานในระดับธุรกิจได้

4. ปรับใช้ Certificates, WiFi, VPN, และ Email profiles ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีอุปกรณ์มาลงทะเบียน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรได้อย่างสะดวก มีการกำหนดความปลอดภัยที่เหมาะสม จัดการการตั้งค่าที่ครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านล็อกอุปกรณ์และการเข้ารหัสข้อมูล เป็นต้น

5. ลบข้อมูลขององค์กร และ Application ต่างๆ ออกจากเครื่องได้ เมื่อมีการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในกรณีที่สูญหาย หรือผู้ใช้เกษียณออกจากการทำงาน

6. ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบ Center Configuration Manager ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Intune ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกันได้ ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในองค์กร และอุปกรณ์ที่ทำงานผ่านคลาวด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *