วิธีการสร้าง SERVICE HEALTH ALERT บน AZURE PORTAL Leave a comment

  1. ไปที่หน้า portal แล้วเลือก Service Health.

2. จากนั้นเลือกที่ Health alerts.

3. เลือก Add service health alert 

4. เลือก Subscription, Services, และ Regions ตามที่เราต้องการ

5. เลือกที่ add action groups ภายใต้หัวข้อ Actions

6. เลือก Create action group

7. ในหน้า Create action group ในหัวข้อ Basics ให้เลือก Subscription, Resource group and Instance details ตามที่เราต้องการ แล้วเลือก Next: Notifications >

8. ทำการเลือก Notification type เป็น Email/SMS message/Push/Voice แล้วเลือกรูปแบบตามต้องการ เช่น Email, Azure app Push Notifications แล้วเลือก OK

9. เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการเลือก Review + create

10. ทำการเลือก Create

11. เมื่อทำการสร้าง action group เสร็จแล้ว ก็ทำการใส่ข้อมูลต่อไป

12. ทำการใส่ข้อมูล Alert rule name, Description, Save alert rule to resource group และ เลือก Enable alert rule upon creation แล้วเลือก Create alert rule

13. เสร็จแล้วให้เรากลับไปดู alert ที่เราได้สร้างไปแล้ว จะเห็นดังรูป

14. เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็จะมี alert ต่างๆแสดงดังรูป

หากสนใจบริการ Azure service ติดต่อฟิวชั่นได้เลย 02 440 0408 หรือเข้าไปข้อมูลสิค้าเบื้องต้นได้ที่ https://www.fusionsol.com/products/azure-ai-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *