Video Work Shop : Power Apps ( Training day July 3 , 2020 ) Leave a comment

สำหรับใครที่พลาดไปแล้ว ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop : Power Apps ในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ไม่เป็นไรนะคะ 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิ้งค์ Youtube : Fusionsolution  

สำหรับผู้สนใจการพัฒนาระบบด้วย Power Automate และ Power Apps
ผู้สนใจควรมีความรู้พื้นฐานมาก่อน และ เคยจับ Tool มาบ้างแล้ว
กิจกรรมจะ มีการพูดถึงพื้นฐาน SharePoint นิดหน่อย และ จะเน้นที่ Work Shop การปฏิบัติจริง

 

กิจกรรมนี้สนับสนุนโดย   www.savemak.com
ฝากเข้าไปซื้อ License ด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *